Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

ISIDUwagaUWAGA! Informacja nt dostępnych szkoleń! Kliknij!

Szanowni Państwo,
kolejny raz mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Szkolenia stanowią część składową projektów realizowanych przez "Instytut Szkoleń i Doradztwa" pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W szkoleniach dofinansowanych mogą wziąć udział:

  • wszystkie osoby, które są pracownikami przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Polski

Nie ma żadnych ograniczeń, co do liczby wysyłanych przez jedno przedsiębiorstwo osób na szkolenie/szkolenia. Nie ma również górnej granicy wsparcia uzyskanego w postaci usługi szkoleniowej w danym projekcie (oznacza to, iż udział w proponowanych szkoleniach nie ma wpływu na wysokość pomocy publicznej uzyskiwanej przez Państwa firmy z jakiegokolwiek innego źródła).

Zapraszamy...